MySQL Insert


Untuk menyimpan data kedalam database MySQL digunakan perintah INSERT.

//Digunakan apabila Anda menginput data dengan kolom yang tidak spesifik
INSERT INTO nama_tabel VALUES (isian1, isian2, isian3,…);

atau

//Digunakan apabila Anda menginput data pada kolom tertentu
INSERT INTO nama_tabel (kolom1, kolom2, kolom3,…)
VALUES (isian1, isian2, isian3,…);

Contoh :


INSERT INTO user (nama_depan, nama_belakang, pesan) VALUES ('Muhammad','Fariz','Ayo belajar');